Κλιματική κατάταξη ελληνικών πόλεων σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης του κλίματος Trewartha

 

Το σύστημα ταξινόμησης κλίματος Trewartha περιγράφεται στο άρθρο της Wikipedia στη διεύθυνση: https://en.wikipedia.org/wiki/Trewartha_climate_classification.

Στον πίνακα που ακολουθεί ταξινομούνται διάφορες περιοχές της Ελλάδας

 

α/α Πόλη/Μέρος Περιοχή Κατάξη
Trewartha
Περιγραφή Παρατηρήσεις Πηγή Κλιματικών Δεδομένων
1 Φλώρινα Μακεδονία (Δυτική) DO(ak) Εύκρατο, με επίδραση από τη θάλασσα, με θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα Πλησιάζει προς χαρακτηρισμό εύκρατου ηπειρωτικού κλίματος με θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα (DCbo) Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
2 Κοζάνη Μακεδονία (Δυτική) DO(ak) Εύκρατο, με επίδραση από τη θάλασσα, με θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα   Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
3 Σέρρες Μακεδονία (Κεντρική) DO(ak) Εύκρατο, με επίδραση από τη θάλασσα, με θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα   Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
4 Τρίκαλα Ημαθίας Μακεδονία (Κεντρική) DO(ak) Εύκρατο, με επίδραση από τη θάλασσα, με θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα   Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
5 Θεσσαλονίκη Μακεδονία (Κεντρική) Crak Υποτροπικό με μη διακριτή περίοδο ξηρασίας,
θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα
  Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
6 Καβάλα Μακεδονία (Ανατολική) Csak Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα   Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
7 Αλεξανδρούπολη Θράκη (Εύρος) Csak Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα Πλησιάζει προς χαρακτηρισμό εύκρατου κλίματος με επίδραση από τη θάλασσα (DO) Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
8 Ιωάννινα Ήπειρος DO(ak) Εύκρατο, με επίδραση από τη θάλασσα, με θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα   Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
9 Άρτα Ήπειρος Crak Υποτροπικό με μη διακριτή περίοδο ξηρασίας,
θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα
  Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
10 Λάρισα Θεσσαλία Csak Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα   Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
11 Βόλος (Αγχίαλος) Θεσσαλία (Ανατολική) Csak Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα   Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
12 Λαμία Στερεά Ελλάδα Csak Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα   Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
13 Ελληνικό Στερεά Ελλάδα (Ανατολική) Cshl Υποτροπικό με πολύ θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα ο χαρακτηρισμός "πολύ θερμό" είναι οριακός-για 0,1°C Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
14 Ελευσίνα Στερεά Ελλάδα (Ανατολική) Cshk Υποτροπικό με πολύ θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα   Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
15 Ν. Φιλαδέλφεια Στερεά Ελλάδα (Ανατολική) Cshk Υποτροπικό με πολύ θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα ο χαρακτηρισμός "πολύ θερμό" είναι οριακός-για 0,1°C Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
16 Αγρίνιο Στερεά Ελλάδα (Δυτική) Crak Υποτροπικό με μη διακριτή περίοδο ξηρασίας,
θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα
  Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
17 Άραξος Πελοπόννησος (Δυτική/Βόρεια) Csal Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα   Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
18 Πάτρα Πελοπόννησος (Βόρεια/Δυτική) Csal Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα Μικρές θερμοκρασιακές διαφορές με τον Πύργο που όμως δίνουν διαφορετική κατάταξη στο χειμώνα Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
19 Πύργος Πελοπόννησος (Δυτική) Crak Υποτροπικό με μη διακριτή περίοδο ξηρασίας,
θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα
Μικρές θερμοκρασιακές διαφορές με την Πάτρα που όμως δίνουν διαφορετική κατάταξη στο χειμώνα Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
20 Τρίπολη Πελοπόννησος Csak Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα Πλησιάζει προς χαρακτηρισμό εύκρατου κλίματος με επίδραση από τη θάλασσα (DO) Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
21 Καλαμάτα Πελοπόννησος (Νότια) Csal Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα   Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
22 Σητεία Κρήτη (Ανατολική) Csal Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα   Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
23 Ηράκλειο Κρήτη (Βόρεια) Csal Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα   Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
24 Χανιά Κρήτη (Δυτική/Βόρεια) Csal Υποτροπικό, με επίδραση από τη θάλασσα, με θερμό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα   Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
25 Ιεράπετρα Κρήτη (Νότια) Csal Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα   Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
26 Τυμπάκι Κρήτη (Νότια) Csal Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα   Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
27 Μυτιλήνη Ανατολικό Αιγαίο Csak Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα   Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
28 Σάμος Δωδεκάνησα Csal Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα   Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
29 Ρόδος Δωδεκάνησα Csal Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα   Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
30 Αργοστόλι Επτάνησα Csal Υποτροπικό με θερμό, ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα   Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)
31 Κέρκυρα Επτάνησα Crak Υποτροπικό με μη διακριτή περίοδο ξηρασίας,
θερμό καλοκαίρι και ψυχρό χειμώνα
  Ιστοσελίδα ΕΜΥ (www.hnms.gr)